Metoodika

Greenline Package on toormest-kliendini olelusringi süsinikjalajälje kuvamise platvorm, mis põhineb ISO 16759:2013 standardil, mis sätestab toodete ja teenuste olelusringipõhise kasvuhoonegaaside arvutamise tingimused ja põhimõtted.

Toormest-kliendini (cradle-to-gate) kasvuhoonegaaside heitmed on arvutatud AS Kroonpressi poolt ning on AS Kroonpressi ja Bureau Veritase kinnitusel vastavuses ISO 16759:2013 kriteeriumitega.

Kokkuvõte

Greenline Package’i arvutusmetoodikas kasutatakse toormest-kliendini ehk nn cradle-to-gate olelusringipõhist lähenemist. See tähendab, et arvestatakse kõigi kasvuhoonegaaside heitmetega, mis tekivad kartongist pakendi tootmiseks vajalike toorainete ja tarvitatud energiaallikate hankimisel, töötlemisel ja tarvitamisel. Kasutusel olev ühik on süsinikdioksiidi ekvivalent. Selliseks laiapõhjaliseks arvutuseks vajalikud andmed on kogutud tootjate käest ning lisaks on kasutatud kõrgekvaliteedilisi tehnilisi dokumente ja teaduskirjandust. Arvutuse ja andmekasutuse osas on järgitud ISO 16759:2013 standardit.

Kasvuhoonegaaside heitmed arvutatakse tonni lõpptoodangu kohta. Selle hulka kuuluvad nii tarvitatud trükiplaadid, värv, kartong, kile, laminaat kui ka praak ja kartongijäägid, mis tellimuse tootmisel tekkisid, lisaks lisandub ka eelnevale transpordiheitmed tellijani.

Greenline Package ja selle arvutusmetoodika vastavus ISO 16759:2013 kriteeriumitega on verifitseeriud Bureau Veritase poolt. 


Viimased märgised

Süsinikjalajälje märgis Kartongpakenditele

Greenline Package rakendus arvutab ja hindab olelusringi põhimõttel kartongpakendite kasvuhoonegaaside heitmeid ning tunnustab keskkonnasõbralikke valikuid ainukordse keskkonnamärgisega.

Vaata lähemalt ›

Milleks see kasulik on?

Skännides märgise QR koodi oma telefoniga, saad teada, kust pärinevad tellimuse kasvuhoonegaaside heitmed ning mida see Sinu jaoks tähendab.

Vaata teisi küsimusi ›