Greenline Package

Greenline Package on internetipõhine platvorm kartongpakendite süsinikjalajälje olelusringipõhiseks hindamiseks ja märgistamiseks.

Lehel asuvad tulemused näitavad pakendi tellimuste kasvuhoonegaaside heitmeid toormest-kliendini põhimõttel (ingl. k cradle-to-gate) ning genereerib vastavalt tulemusele märgise, mis saab kättesaadavaks laiendatud kujul nii internetis kui ka märgisena otse tootel.

Greenline Package’i eesmärk on muuta kartongpakendite süsinikjalajälg läbipaistvaks, usaldusväärseks ning suunata pakenditellijaid ja pakendiostjaid püüdlema väiksema jalajäljega toote soetamise poole.


Meie põhimõtted

  • Tugev metoodiline aluspõhi

Greenline Package'i usaldusväärsuse tagab tugeva metoodika kasutamine ning läbipaistvus. Seda aitab saavutada ISO 16759:2013 peal baseeruv metoodika, mis käsitleb toodete ja teenuste olelusringipõhise süsinikjalajälje arvutamise põhimõtteid ja reegleid. Arvutamise aluseks olevad andmed põhinevad tegelikel tootmisandmetel ja kõrgetasemelistel teaduslikel allikatel.

  • Süsinikheitmete kompenseerimine pole lubatud

Süsinikheitmete kompenseerimine (ingl. k carbon offsetting) ei kajasta kartongi-,trüki- ja pakenditööstuse pingutusi oma saaste vähendamisel, vaid võimaldab näiliselt end saastamisest puhtaks "osta". Kuna selline kompenseerimine ei vähenda reaalset saastamist antud sektoris, puudub sel ka saastamise vähendamist ergutav mõju.


Rohkem infot leiad vasakul paikneva menüü kaudu.

Viimased märgised

Süsinikjalajälje märgis Kartongpakenditele

Greenline Package rakendus arvutab ja hindab olelusringi põhimõttel kartongpakendite kasvuhoonegaaside heitmeid ning tunnustab keskkonnasõbralikke valikuid ainukordse keskkonnamärgisega.

Vaata lähemalt ›

Milleks see kasulik on?

Skännides märgise QR koodi oma telefoniga, saad teada, kust pärinevad tellimuse kasvuhoonegaaside heitmed ning mida see Sinu jaoks tähendab.

Vaata teisi küsimusi ›